Bạn hỏi – Luật sư trả lời

Thủ tục xin cấp phép xử lý chất thải nguy hại?

CÂU HỎI: Thưa luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một vấn đề như sau: Tôi đang muốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cụ thể là xử lý chất thải nguy hại (CTNH). Hiện nay tôi đã tiến hành đăng ký doanh nghiệp xong và được...

Xem chi tiết
Thủ tục xin cấp phép mạng xã hội?

Thủ tục xin cấp phép mạng xã hội?

CÂU HỎI: Thưa luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một vấn đề như sau: Tôi đang thực hiện một dự án khởi nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin. Theo đó tôi muốn thiết lập một mạng xã hội chuyên...

Xem chi tiết