• Giới thiệu chung
  Hãng Luật Anh Bằng | Văn phòng Luật sư Anh Bằng và liên danh do Luật sư (Thạc sỹ Luật học) Bùi Minh Bằng sáng lập năm 2007, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Tên giao dich quốc tế là: Anh Bang and Associates Law firm. Tên viết tắt là: HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW Continue Reading...
  Xem tiếp
 • Tính tất yếu khách quan và vai trò của cố vấn Doanh nghiệp. Trong nền kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay; mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh đều tích hợp hàm lượng chất xám. Nếu sản phẩm, dịch vụ không tích hợp hàm lượng chất xám Continue Reading...
  Luật sư cố vấn doanh nghiệp
 • Bất cứ một Doanh nghiệp nào, quy mô nhỏ và vừa, lớn, siêu lớn đều phải qua giai đoạn ấp ủ, hình thành ý tưởng, hoạch định kế hoạch, tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, triết lý kinh doanh…(có thể gọi là giai đoạn thai ngén); rồi tiếp đến là giai đoạn thành lập (có thể gọi là khai sinh) doanh nghiệp....
  Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thuế, nghĩa vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, nộp thuế Nhà nước là bắt buộc không loại trừ đối với mọi doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện hành vi kinh doanh với mục đích lợi nhuận. Thuế là nghĩa vụ không thể cứ để đấy, lúc khác làm hoặc trốn tránh được. Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp......
  Tư vấn Kế toán, Thuế, Bảo hiểm xã hội
 • Trong nền kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay; mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất ...
  Tư vấn mã số, mã vạch, ISO
 • Trong nền kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay; mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất ...
  Tư vấn đầu tư
 • Trong nền kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay; mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất ...
  Tư vấn Sở hữu trí tuệ – Bản quyền