Sứ mệnh tầm nhìn

| SỨ MỆNH HOẠT ĐỘNG

Sứ mệnh tầm nhìn

Hãng Luật Anh Bằng | Anh Bang Law với mục tiêu khách hàng phục vụ chiến lược là cộng đồng các Doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam. Trong đó trọng tâm nhằm tới là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương nhân đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý Doanh nghiệp, khách hàng các dịch vụ pháp lý chuyên sâu, chuẩn mực, tổng thể về tất cả các lĩnh vực, vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các luật sư, chuyên gia của chúng tôi cam kết luôn luôn làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo; đưa ra các phương án, giải pháp pháp lý tối ưu, tích cực nhất, hiệu quả nhất để quyền lợi của Quý Doanh nghiệp, Quý khách hàng thực sự được đảm bảo tốt nhất, được pháp luật bảo vệ.

| TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Hãng Luật Anh Bằng | Anh Bang Law là: TẠO LẬP. NỀN TẢNG. VỮNG BỀN

Tạo lập một nền tảng vững bền về pháp lý cho Doanh nghiệp và chúng tôi mong muốn là một mắt khâu nhỏ trong sự thành công của Doanh nghiệp.

| TÔN CHỈ LÀM VIỆC

Nghĩ mới, làm mới để thay đổi và phát triển

| KHÁT VỌNG TẦM NHÌN

Hãng luật Anh Bằng | Anh Bang Law làm việc, học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi với nỗ lực hết mình, tối đa để đạt đến cái đích trở thành một Hãng luật vững mạnh, có thương hiệu, có uy tín trong các dịch vụ pháp lý về Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Dân sự, Đất đai, HNGĐ, Lao động, Hành chính, Kinh tế, Tranh tụng tại Việt Nam, vươn tới hội nhập khu vực và toàn cầu.

| GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hãng Luật Anh Bằng, chúng tôi tinh thần thượng tôn pháp luật, lẽ công bằng, lẽ phải, sự độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, trung thành với quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thân chủ là tiên quyết, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho mọi quá trình hoạt động hành nghề Luật sư. Chúng tôi, một ý chí, một tập thể đoàn kết vững mạnh, dân chủ, bình đẳng, học hỏi, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, trưởng thành.

Chúng tôi, ý thức mạnh mẽ trách nhiệm làm việc tập trung trí tuệ, tập thể, mẫn cán, nỗ lực tối đa để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thân chủ; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Chúng tôi, nhận thức rõ trách nhiệm trợ giúp để giá trị nhân văn, công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ, bác ái của pháp luật đến với cộng đồng; các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; gia đình, người có công với quốc gia dân tộc.

Trân trọng.


〉〉 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội | Dây nói:  02 43.7.675.594 * 0243.7.673.930 |   Hotline: 0913 092 912 * 0982 692 912  | Email : luatsuanhbang@gmail.com  | Web: hangluatanhbang.vn