Tư vấn Doanh nghiệp

| TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP. Hotline: 0913 092 912 – 0982 692 912

thay đổi đăng ký kinh doanh

Thành lập Doanh nghiệp – Xây dựng nền móng căn bản ban đầu cho sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Bất cứ một Doanh nghiệp nào, quy mô nhỏ và vừa, lớn, siêu lớn đều phải qua giai đoạn ấp ủ, hình thành ý tưởng, hoạch định kế hoạch, tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, triết lý kinh doanh…(có thể gọi là giai đoạn thai ngén); rồi tiếp đến là giai đoạn thành lập (có thể gọi là khai sinh) doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp là bắt buộc, là bước khởi đầu quan trọng, nó được coi như việc xây dựng một nền móng vững chắc cho sự trưởng thành và phát triển bền vững  của doanh nghiệp. Trong rất nhiều công việc phải làm cho sự khai sinh của doanh nghiệp thì yếu tố pháp lý vô cùng quan trọng, nó quyết định cho sự ổn định về tổ chức, chặt chẽ về pháp lý, nó tạo lập được một nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển  vững bền của doanh nghiệp lâu dài. Có rất nhiều vấn đề pháp lý như: các cam kết, ghi nhớ, rằng buộc trách nhiệm của các sáng lập viên, loại hình, mô hình doanh nghiệp, điều lệ (luật) của doanh nghiệp hình thành, quản trị, kiểm soát hoạt động v.v …của doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký Doanh nghiệp – Sự tự đổi mới, sự thích ứng, sự phù hợp với môi trường kinh doanh, xu thếđể phát triển bền vững.

Sau giai đoạn thành lập (khai sinh), Doanh nghiệp bước vào giao đoạn hoạt động kinh doanh trên thương trường, trong từng giai đoạn và/hoặc suốt quá trình hoạt động kinh doanh, tất yếu khách quan phải có sự thay đổi hoạt động kinh doanh dẫn tới thay đổi đăng ký doanh nghiệp nhằm tự đổi mới, thích ứng, thích nghi, phù hợp với môi trường kinh doanh trước đòi hỏi phát triển của doanh nghiệp. Có rất nhiều sự thay đổi như: nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn kinh doanh, quy mô vốn đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, tái cơ cấu, tái cấu trúc …Điều này là tất yếu khách quan, đòi hỏi khách quan trong quá trình hoạt động kinh doanh trên thương trường. Triết lý của chúng tôi là “ Thay đổi hợp quy luật khách quan là phát triển”
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp. Thay đổi đăng ký Doanh nghiệp.

Chúng tôi, Hãng Luật Anh Bằng – tập thể các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệp về lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp, Doanh nhân Dịch vụ: “ Đăng ký Doanh nghiệp, thay đổi đăng ký Doanh nghiệp – kinh doanh” sau đây:

»  Tư vấn việc thành lập công ty TNHH MTV, TNHH nhiều thành viên, Công ty cổ phần, Công ty con, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Mô hình Tập đoàn,…

»  Tư vấn việc mở Văn phòng đại diện; Lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

»  Tư vấn mua bán Doanh nghiệp tư nhân. Cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Giải thể Doanh nghiệp.

»  Tư vấn việc chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.

»  Tư vấn việc đăng ký bổ sung, thay đổi, hủy bỏ các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – đăng ký doanh nghiệp như thay đổi, …

»  Tư vấn việc thêm thành viên, cổ đông; giảm thành viên, cổ đông…

»  Tư vấn việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần.

»  Tư vấn các đăng ký, thay đổi, bổ sung khác…

»  Tư vấn mọi vấn đề khác phát sinh có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp…

Trân trọng.


〉〉 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | Dây nói:  0243.7.675.594 * 0243.7.673.930  Hotline: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 | Email : luatsuanhbang@gmail.com | Web: luatsucovandoanhnghiep.vn * hangluatanhbang.vn * anhbanglaw.com