Các bài viết

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TPP – Hãng Luật Anh Bằng

Nếu như WTO mang tính một chiều, Việt Nam phải chấp nhận những cam kết sẵn có và không có quyền đòi hỏi. Điều này hoàn toàn khác với TPP. Việt Nam tham gia ngay từ đầu, được đưa ra các đề xuất bình đẳng với các nước thành viên và quá trình đàm phán chỉ kết thúc khi được tất cả các thành viên đồng ý.

Xem chi tiết