Hãng Luật Anh Bằng | Thủ tục Thông báo phát hành Hóa đơn lần đầu.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần đầu. Hotline tư vấn: 0913 092 912 * 0982 69 29 12

Khi một doanh nghiệp thành lập, việc thực hiện luật thuế và chế độ kế toán chính là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Đồng hành cũng doanh nghiệp, chúng tôi, Hãng luật Anh Bằng xin tổng hợp và đưa ra một số tư vấn căn cứ vào các quy định, luật thuế, kế toán mới nhất, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Các quy định về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới nhất:

THủ tục đăng ký Thuế
– Theo Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực từ ngày 12/06/2017, quy định:
+ Khoản 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:
“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”
+ Khoản 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:
“ Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.
Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”
Như vậy, doanh nghiệp cần làm các bước như sau để sử dụng được hóa đơn đặt in:
Bước 1: Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in:
Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn lần đầu phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn theo mẫu 3.14 (Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014), sau khi được cơ quan thuế chấp thuận ra thông báo bằng văn bản về việc sử dụng hóa đơn đặt in thì công ty liên hệ nhà in để in hóa đơn GTGT.
Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra trụ sở chính của đơn vị để xem có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn đặt in không. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị:
+ Hợp đồng đầu vào, đầu ra;
+ Hợp đồng thuê nhà làm trụ sở;
+ Hợp đồng lao động với người lao động;
+ Treo biển hiệu của công ty tại trụ sở, trên biển hiệu thể hiện rõ ràng các thông tin công ty, thông tin liên lạc.
Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ sau để nộp thông báo phát hành hóa đơn:
1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).
2. Quyết định được phép in hóa đơn do cơ quan thuế cấp.
3. Mẫu hóa đơn.
4. Chữ ký số để ký điện tử.
Bước 3: Nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng:
1. Làm mẫu TB01/AC trên HTKK, kết xuất và nộp qua mạng, kèm scan hóa đơn mẫu.
– Sau 2 ngày các bạn tra cứu kết quả nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng cách: Truy cập vào website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn kiểm tra xem đã thành công.
+ Nếu kết quả tra cứu đúng với thông báo đã phát hành => có thể sử dụng được hóa đơn.
+ Nếu chưa có kết quả các bạn có thể nộp mẫu hóa đơn trực tiếp tại cơ quan thuế để được điều chỉnh nhanh hơn.
+ Nếu kết quả bị sai => Liên hệ cơ quan thuế để xử lý, khắc phục vấn đề sai xót và nộp lại hồ sơ.
Các Lưu ý về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
– Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại DN sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
– Phải lập Thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ nội dung.
– Phải làm Thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan thuế chấp nhận mới được xuất hóa đơn cho khách hàng.
– Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng DN kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.
– Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
Trên đây là cácthông tin cần thiết về việc đặt in hóa đơn GTGT lần đầu. Mọi thắc mắc về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để gặp chuyên viên tư vấn.
Rất mong được hợp tác.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
E : luatsuanhbang@gmail.com * W: hangluatanhabng.vn
Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng