Dịch vụ Bảo hộ Nhãn hiệu, Logo, Nhãn mác, Bộ nhận diện thương hiệu.