Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí. Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp.

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỐI VỚI THIẾT KẾ BỐ TRÍ. DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THIẾT KẾ BỐ TRÍ. Hotline: 0982 69 29 12 – 0913 092 912


Trong điều kiện sống hiện đại ngày nay, các trang thiết bị ngày càng tinh xảo và phát huy tối đa tác dụng để phục vụ cho nhu cầu của con người thì không thể không nhắc đến vai trò vô cùng quan trọng của mạch điện tử. Ngành công nghiệp bán dẫn, là phạm trù của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ngày càng phát triển. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin đi sâu phân tích về điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí.

Hình ảnh về thiết kế bố trí mạch bán dẫn

* Vai trò của thiết kế bố trí đối với sự phát triển của phương thức sản xuất của nền kinh tế toàn cầu:

Thiết kế bố trí giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của phương thức sản xuất, đánh dấu sự thay thế của trí tuệ nhân tạo trong thời đại nền công nghiệp 4.0. Ngành công nghiệp điện tử nói chung và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn nói riêng là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Khái niệm Thiết kế bố trí:

Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, tại khoản 15 quy định: “Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.”

* Quy định về các điều kiện đáp ứng yêu cầu bảo hộ đối với thiết kế bố trí:

– Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ quy định tại Điều 68 Luật SHTT như sau: Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính nguyên gốc;

2. Có tính mới thương mại.

+ Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí được quy định tại Điều 70 Luật SHTT:

1. Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả;

b) Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

2. Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 71, Luật SHTT quy định về tính mới của thiết kế bố trí như sau:

1. Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

2. Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

3. Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại nêu trên là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

* Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí:

Với vai trò, điều kiện nghiêm ngặt để được bảo hộ đối với thiết kế bố trí, do vậy không phải bất kỳ phần mềm, mạnh tích hợp bán dẫn, nguyên lý, quy trình…nào cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí . Điều 69 Luật SHTT quy định các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG với hơn 10 năm kinh nghiệm, một hãng luật chuyên sâu về Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có một đội ngũ Luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về các điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí và thủ tục đăng ký độc quyền thiết kế bố trí. Quý vị có nhu cầu tư vấn các vấn đề về sở hữu trí tuệ, các điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí, thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền thiết kế bố trí và các vấn đề khác về sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC VỀ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU. Hotline: 0243.7.673.930 (HC) – 0913 092 912 – 0982 69 29 12

» Tư vấn, xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển Thương hiệu.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Nhãn mác hàng hoá.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Logo, Tên thương mại.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ SLOGANS (Khẩu hiệu, phương châm…kinh doanh).

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Bí mật, bí quyết kinh doanh.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Sáng chế.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Giải pháp hữu ích.

» Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (xuất xứ hàng hoá, dịch vụ).

» Tư vấn Hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ (Li – xăng).

» Tư vấn Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise).

» Đại diện Sở hữu trí tuệ.

Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp về Sở hữu trí tuệ.

CÁC DỊCH VỤ VỀ BẢO HỘ BẢN QUYỀN (QUYỀN TÁC GIẢ). Hotline: 0913 092 912

» Tư vấn, tra cứu thông tin đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

» Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

» Theo đuổi đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; trả lời hoặc khiếu nại thông báo của Cục Bản quyền tác giả; giải quyết các phản đối của bên thứ ba (nếu có);

» Theo dõi, phát hiện, cảnh báo về các tranh chấp, các hành vi xâm phạm quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan;

» Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;

» Tư vấn khai thác và các vấn đề pháp lý, cung cấp nhân lực tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

» Tư vấn cấp lại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ;

» Tư vấn, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả.

Trân trọng.

Luật-sư-và-công-lý02


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912
Email: luatsuanhbang@gmail.com – hangluatanhbang@gmail.com
Hotline Tư vấn Sở hữu trí tuệ: 0913 092 912 * 0982 69 29 12 – Luật sư Bằng