Các bài viết

DỊCH VỤ LÀM SỔ HỘ KHẨU MỚI KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ
DỊCH VỤ LÀM SỔ HỘ KHẨU MỚI KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ Khi đã mua nhà, xây nhà, có chỗ ở ổn định, người dân phải đi đăng ký hộ khẩu thường trú để cơ quan nhà nước theo dõi, quản lý dân cư và trật tự xã hội. Để hỗ trợ người dân nhanh chóng làm...
Xem chi tiết