Hãng Luật Anh Bằng . Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý.

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU.

1. Hợp đồng vô hiệu:
Hợp đồng là giao dịch phổ biến nhất trong đời sống xã hội và là căn cứ cơ bản làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.

Trên thực tế, hợp đồng tồn tại vô cùng phong phú, đa dạng như hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, vay, cho thuê, dịch vụ, bảo hiểm, gửi giữ, ủy quyền,… Hợp đồng có thể được tồn tại dưới hình thức miệng hoặc bằng văn bản. Hợp đồng theo định nghĩa tại Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng bị vô hiệu sẽ không làm phát sinh hậu quả pháp lý mà các bên mong muốn. Ở Việt Nam, để xác minh hợp đồng dân sự bị vô hiệu phải căn cứ vào quy định tại điều 117, điều 122, điều 407 BLDS 2015.

Theo đó, hợp đồng bị vô hiệu khi không thỏa mãn một trong những điều kiện được quy định tại điều 117 BLDS 2015.

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

Mục đích và nội dung của giao dịch không được vi phạm điều cấm của xã hội, không trái đạo đức xã hội;

Hình thức của giao dịch phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Thẩm định hợp đồng

 

2. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu.

Điều 131 BLDS 2015 quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch dân sự được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn tra bằng hiện vật thì trị giá bằng tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.
Nếu hợp đồng chỉ mới xác lập mà chưa thực hiện thì các bên không được phép thực hiện, còn trường hợp đang thực hiện thì không tiếp tục thực hiện nữa, nếu hợp đồng đã thực hiện thì các bên xử lý tài sản

a. Chấm dứt thực hiện giao dịch dân sự:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập;

Chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận;

Nếu hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng chính vẫn còn hiệu lực pháp luật và không bị chấm dứt thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ là một điều kiện không thể tách rời với hợp đồng chính.

b. Bảo vệ bên thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu:
Trong giao dịch dân sự, người thứ ba ngay tình được hiểu là người chiếm hữu không có căn cứ pháp lý đối với tài sản nhưng không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.
Điều 133 BLDS 2015 quy định về quyền lợi của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ trong hai trường hợp:

Thứ nhất, khi giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản là động sản không phải đăng kí quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp chủ sở hữu đòi lại tài sản theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, người thứ ba ngay tình nhận được bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.
Trân trọng được gửi tới Quý Bạn đọc tham khảo *

Chúng tôi, Hãng Luật Anh Bằng (từ năm 2007) chuyên sâu cung ứng các dịch vụ pháp lý về tư vấn các loại hợp đồng Dân sự, Kinh tế, Lao động…; Soạn thảo hợp đồng Dân sự, Kinh tế, Lao động…; Thẩm định hợp đồng Dân sự, Kinh tế, Lao động…; Đại diện, tranh tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các tranh chấp khiếu kiện tranh chấp về hợp đồng tại Tòa án, Trọng tài…Quý vị có vấn đề bậm tâm, nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tư vấn tận tình, trách nhiệm và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. Điện thoại: 0243.7.675.594 * 0242.7.673.930 (HC); Hotline 24/7: 0913 092 912 * 0982 69 29 12.
Trân trọng.

 


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007
VPGD: P.905, tòa nhà CT4.5,ngõ 6, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 – 0243.7.675.594 – Fax: 0243.7.675.594
Hotline GĐ: 0913 092 912 – 0982 69 29 12. Ls Bằng
Web: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn – hangluatanhbang.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com – luatsucovandoanhnghiep@gmail.com


Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng