Các trường hợp Hoãn thi hành án Dân sự. Hãng Luật Anh Bằng.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOÃN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ | HÃNG LUẬT ANH BẰNG * 0243 7 675 594 – 0913 092 912 – 0982692912


1. Các trường hợp hoãn thi hành án dân sự:

Tại khoản 21, Điều 1 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi năm 2014, quy định về hoãn thi hành án dân sự như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

Luật pháp - văn minh nhân loại.

d) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này;

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;

g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.”

2. Thời hạn: Có 2 loại thời hạn trong hoãn thi hành án. Đó là thời hạn hoãn thi hành án và thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án.

– Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

– Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án.

3. Thủ tục xác nhận đơn xin tạm hoãn thi hành án dân sự.

– Trình tự thực hiện:

a. Tổ chức, cá nhân:

– Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được cung cấp hổ sơ, tư vấn, hướng dẫn, lập các giấy tờ có trong hồ sơ.

– Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc UBND xã, phường, thị trấn;

– Nộp lệ phí.

– Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận “Một cửa” thuộc UBND xã, phường, thị trấn.
b. UBND xã, phường, thị trấn.

– Cung cấp hồ sơ.

– Tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong hồ sơ

– Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

– Trả kết quả giải quyết.

– Thu lệ phí.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp taị trụ sở UBND xã, phường, thị trấn

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn tự viết trình bày lý do xin tạm hoãn thi hành án dân sự có xác nhận của trưởng khu phố nơi ở.

– Quyết định hoặc giấy báo thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
– Chứng minh nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu cần xác minh thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

– Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

Quý Bạn đọc có bất kỳ vấn đề thắc mắc, bận tâm gì và nhu cầu tư vấn về Thi hành án Dân sự, xin mời liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng.


 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | hangluatanhbang@gmail.com
Hotline Trưởng Hãng Luật: 0913 092 912 * 0982 69 29 12 Ls: Minh Bằng


Công lý- Hãng Luật Anh Bằng