Hãng Luật Anh Bằng. Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.

CÂU HỎI: Chào Luật sư. Tôi là giám đốc công ty TNHH một thành viên. Công ty tôi vốn điều lệ là 3 tỷ giờ tôi muốn giảm vốn xuống còn 1.500.000đ có được không? cảm ơn Luật sư.

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của  Hãng luật Anh Bằng. Chúng tôi trả lời bạn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:. “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.”
– Điều 74 quy định thực hiện góp vốn thành lập công ty:
“1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì công ty bạn hoàn toàn có quyền giảm vốn điều lệ từ 3 tỷ xuống còn 1,5 tỷ nếu đáp ứng đủ theo khoản 1, điều 87 nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hãng luật Anh Bằng. Để được tư vấn chuyên sâu hơn bạn vui lòng liên hệ:

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW
P. 1503, tòa HH1, P. Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Emai: luatsuanhbang@gmail.com | luatsuhoan162@gmail.com
Hotline: 0243.7.673.930 – 0987 655 707 (Ls Hoàn)

Chúc bạn thành công!

Trân trọng.