Hãng Luật Anh Bằng – Quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án tranh chấp Dân sự.

Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động.

Theo khoản 3 Điều 150 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khỏi kiện được quy định như sau: “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”.

Ngoài Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khỏi kiện cũng được ghi nhận trong Luật tố tụng dân sự năm 2015, cụ thể tại Điều 184 quy định:

Thời-hiệu-khởi-kiện

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

1, Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

2, Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.”

Có thể thấy rằng các quy định về thời hiệu khỏi kiện được thể hiện rõ nét nhất trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015), cụ thể BLDS 2015 quy định có các trường hợp sau đây:

* Trường hợp thứ nhất, quy định cụ thể thời hiệu khởi kiện.

(1), Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng: Điều 429 BLDS 2015 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

(2), Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại: Điều 588 BLDS 2015 quy định: “Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

* Trường hợp thứ hai, không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

Điều 155 BLDS 2015 quy định không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

1, Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

2, Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

3, Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

4, Trường hợp khác do luật quy định”.

* Trường hợp thứ ba, áp dụng quy định về thời hiệu yêu cầu áp dụng về thời hiệu của đương sự. Trường hợp này, khoản 2 Điều 149 BLDS 2015 quy định như sau: “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 BLDS 2015 thì việc áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu của đương sự phải có điều kiện. Điều kiện đó là thời hiệu mà đương sự thực hiện thì đương sự báo cho Tòa án cấp sơ thẩm biết trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án hoặc quyết định giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, khi thụ lý giải quyết vụ án, cần lưu ý một số quy định của pháp luật về trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện và quy định về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự để có căn cứ giải quyết vụ án được chính xác và thống nhất.

* Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự theo Điều 156 BLDS năm 2015

1, Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

2, Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3, Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.”

* Các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo Điều 157 BLDS 2015: “Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện; các bên đã tự hòa giải với nhau.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là tất cả thông tin tư vấn mà HÃNG LUẬT ANH BẰNG cung cấp cho các bạn quy định thời hiệu khởi kiện. Chúng tôi – hãng luật hàng đầu tại Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân khi thực hiện các tranh chấp liên quan đến dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động…; dịch vụ cử Luật sư bảo vệ tại Tòa án… Với triết lý hoạt động: Tạo lập, nền tảng, vững bền, HÃNG LUẬT ANH BẰNG luôn cẩn trọng, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các tham vấn, phương án, giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Quý vị có bất kỳ vấn đề pháp lý bậm tâm nào về khởi kiện, thời hiệu khởi kiện còn hay hết, làm thế nào để khôi phục thời hiệu – quyền khởi kiện… xin mời hãy liên hệ với chúng tôi để được các Luật sư với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp và hoàn hảo. Đường dây tiếp nhận yêu cầu tư vấn: 0243.7.673.930 – 0243.7.675.594 (Hành chính); Hotline: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 (Ls Bằng).

Trân trọng.

Hãng Luật Anh Bằng | Tư vấn | Dân sự | Đất đai | Hôn nhân gia đình | Kinh doanh thương mại | Hành chính | Lao động

 


 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 905, Tòa nhà CT4-5, ngõ 6,Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,

Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459

E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com

W: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn

Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng


 Hang Luat Anh Bang