Hồ sơ, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Sổ đỏ

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG, chúng tôi với gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về Đất đai, Nhà ở; hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.     (Sổ đỏ), tài sản gắn liền với đất…Hãng Luật Anh Bằng xin trình bày trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013 để Quý vị tham khảo.

1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ – CP.

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại các điều 31, 32, 33, và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ – CP.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng).

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

+ Tờ khai lệ phí trước bạ.

+ Tờ khai tiền sử dụng đất.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã ( hoặc Văn phòng đăng ký đất đai).

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện những công việc sau:

+ Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản đồ địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) nếu chưa có bản đồ địa chính.

+ Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; nếu không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng và tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch. Nếu đăng ký tài sẩn gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản so với nội dung kê khai; nếu không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 Nghị dịnh 43 thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản, thời điểm tạo lập tài sản, giấy phép xây dựng (thuộc trường hợp pháp luật quy định), sự phù hợp với quy hoạch, xác nhận sơ đồ nhà.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của Ủy ban nhân dân cấp xã).

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai.

dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

+ Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ – CP này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Cập nhật thông tin thửa đất, t

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

+ Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4. Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và môi trường.

Sau khi nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

Bước 5. Cơ quan Tài nguyên và môi trường chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Sau khi nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc sau:

+ Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp

+ Gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp nếu người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Dịch vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Quý vị có nhu cầu tư vấn về Đất đai, Nhà ở; tư vấn hồ sơ, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu, làm sổ đỏ do chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, tách sổ đỏ; đăng ký tài sản gắn liền với đất… xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007 để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

Trân trọng.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007

VPGD: P1503, tòa nhà HH1, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 043 7673 930 – 043.7.675.594 – Fax: 043 7675 594

Hotline:  0913 092 912 – 0982 69 29 12 Mr. Bằng – Trưởng Hãng Luật

Email : luatsuanhbang@gmail.com  | luatsucovandoanhnghiep@gmail.com

Website: http://anhbanglaw.com  | luatsucovandoanhnghiep.vn