Hãng Luật Anh Bằng. Như thế nào là chưa có điều kiện Thi hành án Dân sự ?

XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. NHƯ THẾ NÀO LÀ CHƯA CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. Đường dây nóng tư vấn pháp luật Dân sự: 0982 69 29 12 – 0913 092 912.


Thưa Luật sư. Xin cho được tư vấn tình huống sau:

Theo nội dung Bản án số 16/DSST ngày 28/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh B thì ông Nguyễn Văn T bị Tòa án tuyên buộc ông Nguyễn Văn T phải trả cho Ngân số tiền gốc là 21.437.651 đồng và tiền lãi tính đến ngày 28/9/2016 là 35.397.120 đồng. Tổng số tiền gốc và lãi là 56.834.771 đồng. Về án phí dân sự sơ thẩm: ông Nguyễn Văn Tình phải chịu 2.842.000 đồng.

Theo nội dung Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án ngày 27/01/2017 có ghi, theo lời trình bày của ông trưởng thôn cung cấp có chữ ký, xác nhận của Tư pháp xã và lãnh đạo xã thì hiện nay ông Nguyễn Văn T cùng vợ và hai con sinh sống trên nhà đất của bố mẹ đẻ ông Tình là ông Nguyên Văn L và bà Lê Thị M. Ông Tình không có nghề nghiệp, không có thu nhập gì, sống phụ thuộc vào gia đình. Tại địa phương, ông Tình không có bất kỳ tài sản gì để đảm bảo thi hành án, điều kiện để thi hành án của ông Tình là chưa có.

Vậy Luật sư cho hỏi việc thi hành án của ông T phải giải quyết như thế nào?

Thi hành án Dân sự

Trả lời:

Đối với trường hợp của ông T, pháp luật quy định như sau:

Điều 44 Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về xác minh điều kiện thi hành án, cụ thể về thời hạn xác minh: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.”

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 44 Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014 còn quy định: “Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.”

Như vậy, đã có những quy định cụ thể về việc bắt buộc Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án, liên quan đến xác minh trong trường hợp người được thi hành án làm đơn yêu cầu thi hành án Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định mới về việc người làm đơn yêu cầu thi hành án không bắt buộc phải tự mình xác minh để chứng minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là việc của Chấp hành viên, đây là điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án vì thực tế việc xác minh của người được thi hành án, đặc biệt là xác minh những tài sản có đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án gặp không ít những khó khăn do tâm lý e ngại của các cơ quan chức năng khi cung cấp thông tin, bởi các thông tin liên quan đến tài sản của cá nhân không phải bất kỳ ai muốn là cơ quan chức năng có thể cung cấp, việc giao nhiệm vụ xác minh cho Chấp hành viên đối với những vụ theo đơn yêu cầu là hợp lý vì xác minh là một trong những hoạt động bắt buộc phải làm của Chấp hành viên trong việc giải quyết án, cơ quan thi hành án sẽ có những thuận lợi trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để thu thập thông tin, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, một trong những tiêu chí xác định người phải thi hành án có điều kiện để thi hành án hay không. Từ đó tạo điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án.

Tại khoản 4 Điều 44 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên khi tiến hành xác minh như:

b) Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án; đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn phải xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó;

c) Trường hợp xác minh bằng văn bản thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác;

đ) Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết;

Quy định này làm tăng thêm thẩm quyền và trách nhiệm của Chấp hành viên trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác thi hành án của Chấp hành viên.

Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã dành riêng Điều 44a quy định về việc xác định chưa có điều kiện thi hành án, người phải thi hành án khi thuộc trường hợp quy định tại điều này thì thủ trưởng cơ quan Thi hành án sẽ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Đây là quy định mới, là tiêu chí giúp Chấp hành viên xác định và phân loại chính xác điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Cụ thể trường hợp của ông T rơi vào là:

a) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án;

Như vậy, trong trường hợp này ông T có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án mà không cần phải có nghĩa vụ nộp chi phí xác minh. Việc xác minh điều kiện thi hành án thuộc về trách nhiệm của Chấp hành viên, chi phí xác minh do Ngân sách Nhà nước chịu. Đây cũng được xem là một điểm mới trong việc xác minh điều kiện thi hành án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án.

Trân trọng.

Để có thể tìm đọc và theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi, bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ: anhbanglaw.com hoặc luatsucovandoanh nghiep.vn.
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý. Vui lòng liên hệ đến Hãng Luật theo địa chỉ:

Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | since 2007

VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ,Cầu Giấy, Hà Nội
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | luatsuminhbang@gmail.com
Điện thoại: 0243.7.645.594 – 0423.7.673.930 – Fax: 0243.7.675.594
Hotline trưởng Hãng luật: Luật sư Bằng: 0913 092 912 * 0982 69 29 12
Tổng đài Luật sư Tư vấn Pháp Luật trực tuyến toàn quốc: 1900 6512