Hãng Luật Anh Bằng.Thủ tục chuyển nhượng Dự án kinh doanh Bất động sản.

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN : Hotline tư vấn: 0913092912 * 0982692912


Hiện nay, giao dịch về nhượng Dự án đầu tư đã không còn xa lạ mà trở nên khá phổ biến và đặc biệt trong đó là chuyển nhượng Dự án Kinh doanh bất động sản (Dự án KDBĐS) giữa các nhà đầu tư với nhau. Việc chuyển nhượng Dự án kinh doanh bất động sản giữa các nhà đầu tư có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau: nhà đầu tư không còn khả năng tài chính để tiếp tục dự án, nhà đầu tư muốn tập trung nguồn vốn để đầu tư sang một lĩnh vực khác,… Có thể thấy rằng, giá trị chuyển nhượng của các Dự án kinh doanh bất động sản là khá lớn, có thể từ vài trăm tỷ lên đến hàng nghỉn tỷ đồng. Cũng chính vì lý do đó, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản khá là nhiều, phức tạp và không phải ai biết. Xuất phát từ việc không biết và không hiểu được các quy định của pháp luật về vấn đề này mà rủi ro đến từ hoạt động chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản cũng là rất lớn. Để phần nào cũng cấp cho Quý vị cái nhìn tổng quan về hoạt động này, chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG xin được gửi tới Bài viết: “ Thủ tục chuyển nhượng Dự án Kinh doanh Bất động sản”.
Mời Quý vị và Bạn đọc theo dõi.

i ).Về điều kiện chuyển nhượng Dự án Kinh doanh bất động sản.

Ngoài việc quan tâm đến quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển nhượng Dự án KDBĐS thì đầu tiên phải xem xem đến điều kiện chuyển nhượng dự án bởi chỉ khi đáp ứng được những điều kiện này thì hoạt động chuyển nhượng Dự án KDBĐS mới có thể tiếp tục được thực hiện.
Về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư, pháp luật hiện hành quy định vào 3 vấn đề sau:

* Điều kiện về Dự án KDBĐS được phép chuyển nhượng (đã có quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể, đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng);

* Điều kiện về bên chuyển nhượng (đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

* Điều kiện về bên nhận chuyển nhượng (là doanh nghiệp KDBĐS, đáp ứng vốn pháp định).

Để hiểu rõ, Quý vị và Bạn đọc có thể tìm đọc Bài viết : “ Điều kiện chuyển nhượng dự án Kinh doanh Bất động sản”.

ii ). Trình tự, thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư Kinh doanh Bất động sản được thực hiện như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng;
– Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:
+ Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
– Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.
– Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:
+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có pháp định đáp ứng theo quy định của pháp luật;
+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai.
Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ và đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng nơi có địa điểm thực hiện Dự án đầu tư. Người đến nộp hồ sơ, phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, kèm theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị giải quyết.

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3. Tiến hành lấy ý kiến, thẩm định hồ sơ:

– Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong đó nêu rõ ý kiến về việc dự án, phần dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng.
+ Trường hợp chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng thì phải nêu rõ lý do để Sở Xây dựng trả lời cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.
+ Trường hợp đủ điều kiện thì Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành Quyết định cho phép chuyển nhượng.
– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc phần dự án. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án hoặc phần dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ dự án hoặc một phần dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ.
Trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc một đài truyền hình địa phương hoặc Trung ương và trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối (nếu có) về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Bước 4. Nhận kết quả.

Người được ủy quyền đến Bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng để nhận Quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền.
Trân trọng cảm ơn Quý vị và Bạn đọc đã theo dõi.

Để có thể tìm đọc và theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi, bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ: anhbanglaw.com hoặc luatsucovandoanh nghiep.vn.
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý. Vui lòng liên hệ đến Hãng Luật ANH BẰNG theo địa chỉ:


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Since 2007.
VPGD: P.1503 Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
Emai: luatsuanhbang@gmail.com| Web: hangluatanhbang.vn
Dây nói: 0243. 7.675.594 | 0243.7.675.594 | Fax: 043.7.675.594.
Hotline: Luật sư. ThS Luật học: Minh Bằng 0913 092 912 – 0982692912


Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng