Thủ tục đăng ký Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất – Hãng Luật Anh Bằng

THỦ TỤC ĐĂNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Trên thực tế, xảy ra trường hợp đối với chủ sử dụng đất là tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì chưa có tài sản trên đất, do đó trên Giấy chứng nhận chỉ ghi nhận quyền của chủ sử dụng đối với một diện tích đất nhất định. Sau này, khi tài sản đã được hình thành trên đất thì để đảm bảo về mặt pháp lý thì phải ghi nhận tài sản đó vào Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất đã được cấp từ trước đó. HÃNG LUẬT ANH BẰNG, với gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về đất đai, nhà ở sẽ giúp Quý khách giải đáp những thắc mắc có liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ, tài liệu trong việc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG, xin được giới thiệu tới Quý khách trình tự, thủ tục chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của hộ gia đình, cá nhân.

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC -Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính – theo mẫu);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản chính);

– Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Bản sao chứng thực);

– Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng) (bản sao chứng thực).

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập tờ trình, dự thảo quyết định, ghi nội dung bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, trình Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) xem xét, quyết định chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận.

Bước 3: Sau khi người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, Bộ phận tiếp nhận trả kết quả thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả Giấy chứng nhận đã đăng ký bổ sung tài sản theo phiếu hẹn.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

– Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

– Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

 số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;

Bài viết có giá trị tham khảo ( * )


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007

VPGD: P1503, tòa nhà HH1, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 0243 7673 930 – 0243.7.675.594 – Fax: 0243 7675 594

Hotline:  0913 092 912 – 0982 69 29 12 Ls. Bằng – Trưởng Hãng Luật

Email : luatsuanhbang@gmail.com  | luatsucovandoanhnghiep@gmail.com

Website: http://anhbanglaw.com  | luatsucovandoanhnghiep.vn