Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN. ĐT: 0913092912 – 0987 655 707


Hiện nay, hành lang pháp lý về thành lập doanh nghiệp rất thông thoáng, cởi mở nên số lượng Doanh nghiệp mới ra đời ngày một tăng lên. Trong quá trình Doanh nghiệp hoạt động tất yếu xảy ra tình huống thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh do nhu cầu mở rộng sản xuất hoặc thay đổi khách quan của thị trường, v.v…. Để thực hiện tất cả hoạt động thay đổi này, Doanh nghiệp cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự và thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin gửi tới Quý vị quy định về thay đổi đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Quy định về người đại diện thep PL-


Bước 1:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

» Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

» Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

» Bản sao hợp lệ Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

» Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

» Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

» Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

» Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Bước 2:

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ  trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3:

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4:

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước : 100.000 đ/lần cấp.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ các điều kiện như sau:

» Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;

» Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

» Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;

» Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

 » Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước được quy định theo pháp luật, Doanh nghiệp sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Như vậy Doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động sản xuất và kinh doanh theo nội dung đã đăng ký thay đổi.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | since 2007

 VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1, Phố Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Web:  anhbanglaw.com  |  luatsucovandoanhnghiep.vn   | hangluatanhbang.vn                                            

Email: luatsuanhbang@gmail.com  |  luatsuminh@gmail.com 

Điện thoại: 0243.7.645.594 –  0243.7.673.930 –  Fax: 043.7.675.594

Hotline trưởng Hãng luật: Luật sư Bằng:  0913 092 912 * 0982 69 29 12

Luật sư Tư vấn thay đổi đăng ký doanh nghiệp: 0987 655 707