Bạn hỏi – Luật sư trả lời

Thủ tục xin cấp phép mạng xã hội?

Thủ tục xin cấp phép mạng xã hội?

CÂU HỎI: Thưa luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một vấn đề như sau: Tôi đang thực hiện một dự án khởi nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin. Theo đó tôi muốn thiết lập một mạng xã hội chuyên...

Xem chi tiết