Đất đai nhà cửa

Tư vấn Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.

Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng...

Xem chi tiết