Xử lý quyền sử dụng đất trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp, dự án.

XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP. HOTLINE: 0913092912 – 0982 69 29 12


Hiện nay, bởi những mục đích khác nhau nên việc chia tách doanh nghiệp, công ty đang diễn ra ngày càng nhiều. Việc chia tách doanh nghiệp thường kèm theo đó là sự phân chia về tài sản, vốn góp trong đó có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Quy định của pháp luật đất đai liên quan đến xử lý quyền sử dụng đất trong trường hợp có sự chia, tách doanh nghiệp thì không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng biết và thường dẫn đến những rủi ro pháp lý, gây thiệt hại cho chính các doanh nghiệp, công ty.

Chia tách thửa đất

 Hãng Luật ANH BẰNG –  với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn về sử dụng đất trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp sẽ tư vấn, giải đáp và đưa ra những phương án hiệu quả đối với vấn đề xử lý quyền sử dụng đất trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp mà khách hàng quan tâm.

Hãng Luật ANH BẰNG xin gửi tới quý khách trình tự, thủ tục xử lý quyền sử dụng đất trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp.

Bước 1. Chia, tách doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014. 

Đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, chủ sở hữu doanh nghiệp họp và ra Quyết định chia, tách doanh nghiệp.

Quyết định chia, tách doanh nghiệp phải xác định rõ từng doanh nghiệp được sử dụng đất sau khi chia, tách; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của từng doanh nghiệp sau khi chia, tách.

Trường hợp việc phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách dẫn đến việc chia, tách thửa đất thì việc chia, tách thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch nông thôn mới.

Bước 2. Xử lý quyền sử dụng đất giữa các doanh nghiệp chia, tách.

a) Đối với trường hợp không thay đổi mục đích sử dụng đất thì thực hiện như sau:

– Nếu công ty bị chia, tách đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định thu hồi đất của công ty bị chia, tách để giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Doanh nghiệp, công ty nhận quyền sử dụng đất sau khi chia, tách thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách;

– Nếu công ty bị chia, tách đã được Nhà nước: cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì:

+ Công ty sử dụng đất sau khi chia, tách được kế thừa các quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất của công ty bị chia, tách và có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Hồ sơ đăng ký biến động gồm:

• Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

• Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

• Một trong các loại giấy tờ:; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách tổ chức, công ty theo quy định của pháp luật;

+ Ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

+ Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chia, tách thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị chia, tách nếu thời điểm chia, tách doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

b) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất.

+ Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều này.

+ Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

• Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu;

• Giấy CNQSDĐ hoặc Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Đất đai 2013;

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

+ Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ.

Bài viết này chỉ có tính chất tham khảo. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc, bận tâm gì liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ chia tách doanh nghiệp, dự án liên quan đến chia tách quyền sử dụng đất…xin vui lòng liên hệ với Hãng Luật Anh Bằng để được tư vấn, trợ giúp theo đường dây nóng: 0243.7.675.594 – 0913 092 912 – 0982 69 29 12.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | since 2007
VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ,Cầu Giấy, Hà Nội
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | luatsuminhbang@gmail.com
Điện thoại: 0243.7.645.594 – 0423.7.673.930 – Fax: 0243.7.675.594
Hotline trưởng Hãng luật: Luật sư Bằng: 0913 092 912 * 0982 69 29 12