Cách huy động vốn của công ty cổ phần

Hiện nay pháp luật Việt Nam không có khái niệm về vốn của công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên nếu căn cứ vào khái niệm về vốn của doanh nghiệp nói chung thì có thể hiểu vốn của CTCP là giá trị toàn bộ tài sản của CTCP được đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lợi nhuận cho công ty. CTCP có thể huy động vốn (HĐV) bằng nhiều cách, nó thể hiện khả năng huy động vốn linh hoạt. Tuy nhiên, có những hình thức HĐV làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông hiện hữu trong công ty, thậm chí làm thay đổi các vị trí lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, khi quyết định tiến hành HĐV thì CTCP cần có sự cân nhắc, lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp với điều kiện của công ty, và sự biến động của thị trường. Có hai con đường để huy động vốn là huy động vốn thông qua tăng vốn điều lệ và thông qua vốn vay. Trong mỗi phương án lại chứa đựng những phương thức HĐV linh hoạt.

CTCP có thể lựa chọn nhiều phương thức huy động vốn khác nhau như: phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn của các tổ chức, cá nhân…Với mỗi cách thức huy động lại có những ưu điểm, hạn chế riêng.Gồm:

1. Tăng vốn điều lệ

Khoản 6 Điều 4 quy định: “Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty”. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, vàng, ngoại tệ, quyền sử dụng đất…Theo LDN năm 2005 thì vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Để tăng vốn điều lệ, CTCP có thể dùng ba phương án

– Phát hành cổ phiếu.

– Trích quỹ dự trữ của công ty.

– Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

2. Tăng vốn vay.

Vốn vay cũng là một loại vốn được CTCP huy động khi cần thiết. Có ba cách thức để tăng vốn vay đó là:

 – Phát hành trái phiếu.

 –  Huy động vốn bằng vay vốn tín dụng.

 – Huy động vốn thông qua tín dụng thuê mua tài chính

Với mỗi cách thức huy động vốn lại có trình tự thủ tục thực hiện khác nhau được quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản luật liên quan. Để nhận được thông tin tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW

Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Dây nói:  043.7.675.594  Hotline:  0913 092 912 | Fax: 37.675.594

Email : luatsuanhbang@gmail.com  hoặc luatsucovandoanhnghiep@gmail.com

Mr. Luật sư Bùi Minh Bằng – Cố vấn doanh nghiệp – Hotline: 0913 092 912