DỊCH VỤ LÀM SỔ HỘ KHẨU MỚI KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ

DỊCH VỤ LÀM SỔ HỘ KHẨU MỚI KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ

Khi đã mua nhà, xây nhà, có chỗ ở ổn định, người dân phải đi đăng ký hộ khẩu thường trú để cơ quan nhà nước theo dõi, quản lý dân cư và trật tự xã hội.

Để hỗ trợ người dân nhanh chóng làm được sổ hộ khẩu tại Hà Nội, Hãng Luật Anh Bằng cung cấp dịch vụ thủ tục làm sổ hộ khẩu mới cho người dân đơn giản, hiệu quả và thuận tiện như sau:

            1. Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội

– Có chỗ ở hợp pháp: hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân;

– Tạm trú liên tục tại Hà Nội từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận và đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên thì được đăng ký thường trú vào nội thành;

+ Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

+ Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

+ Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

            2. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

– Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

– Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

– Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

– Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

– Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

               3. Hồ sơ đăng ký thường trú

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

– Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu)

– Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

            4. Thẩm quyền đăng ký thường trú

– Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

– Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

– Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

              5. Thời hạn đăng ký thường trú

– Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Lưu ý: Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

– Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;

– Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

– Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để nhận được sự phục vụ tốt nhất, để không phải mất nhiều thời gian lo thủ tục hành chính, Quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

HÃNG LUẬT ANH BẰNG| ANH BANG LAW

Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dây nói:  0243.7.675.594  – 0243.7.673.930

Hotline:  0913 092 912 – 0982 69 29 12 : Luật sư Minh Bằng

Email : luatsuanhbang@gmail.com  – luatsucovandoanhnghiep@gmail.com