Hãng luật Anh Bằng – Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

CÂU HỎI: Thưa luật sư, Tôi định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Vì vậy,Tôi muốn hỏi Luật sư về điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán? Đối với Công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì đối tượng nào trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề?
( Trần Minh Thảo – Hoàng Mai – Hà Nội )

TRẢ LỜI: Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Hãng luật Anh Bằng. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

– Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014 thì kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, công ty của anh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
Về loại hình doanh nghiệp: Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải là một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011 Vì vậy, Công ty mà anh dự định thành lập phải thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp dưới đây:
“ Điều 20. Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
b) Công ty hợp danh;
c) Doanh nghiệp tư nhân.
2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật ”

Điều kiện về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Để được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
– Có kiểm toán viên hành nghề;
– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là kiểm toán viên hành nghề;
– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề

Điều kiện về vốn góp: 

Trong các loại hình doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, điều kiện về vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam. Đối với các loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân pháp luật không quy định về mức vốn tối thiếu.
Ngoài ra pháp luật còn quy định về vốn góp tối thiểu của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam là “doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ

Đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề

Theo quy định tại Nghị định Số: 30/2009/NĐ-CP về kiểm toán độc lập đây là ngành nghề đòi hỏi cả Giám đốc và người giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề.
“ Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán viên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì phải sở hữu ít nhất là 10% vốn điều lệ công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian công tác thực tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.” Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của anh. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để anh có thể tham khảo.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hãng Luật Anh Bằng. Để được tư vấn sâu hơn bạn vui lòng liên hệ:

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW
P. 1503, tòa HH1, P. Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Emai:luatsuanhbang@gmail.com| luatsuhoan162@gmail.com
Hotline: 0982692912 – 0987 655 707 (Mrs: Hoàn)

Chúc bạn thành công!

Trân trọng!