HẾT THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Tài sản của người lập di chúc rất đa dạng, có thể là nhà, đất, tiền, vàng, công ty, máy móc..

Khi mở thừa kế, người thừa kế có quyền và nghĩa vụ đối với phần di sản được thừa kế. Tuy nhiên không phải trường hợp nào những người thừa kế cũng đồng thuận với nhau phân chia tài sản nhất là khi không có di chúc. Khi các bên không thể hòa giải được với nhau việc khởi kiện ra tòa để giải quyết tranh chấp là điều tất nhiên.

Điều 645 Bộ luật dân sự quy định: Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Vậy trong trường hợp đã quá mười năm kể từ ngày mở thừa kế mới phát sinh tranh chấp, các bên có còn được khởi kiện không? Nếu không khởi kiện thì xử lý tài sản như thế nào?

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, cùng kinh nghiệm tư vấn, tranh tụng nhiều năm trong lĩnh vực dân sự, thừa kế- Hãng luật Anh Bằng tháo gỡ vướng mắc này cho Quý khách hàng như sau:

Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết như sau:

– Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

– Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

– Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

– Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền… thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản

Thông thường, di sản thừa kế thường liên quan đến cả tiền bạc và nhà cửa, đất đai nên việc phân chia tài sản thường khó khăn và phức tạp. Để việc phân chia tài sản trở nên dễ dàng, để giảm thiểu thấp nhất các xung đột khi xảy ra tranh chấp, Hãng luật Anh Bằng chúng tôi cam kết tìm ra giải pháp tốt nhất cho Quý khách hàng, giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW

Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dây nói:  043.7.675.594  Hotline:  0913 092 912 | Fax: 37.675.594

Email : luatsuanhbang@gmail.com  hoặc luatsucovandoanhnghiep@gmail.com

Hãng Luật vinh dự nằm trong TOP 100 Thương hiệu, Nhãn hiệu uy tín năm 2013