Luật sư tư vấn đơn thư khiếu kiện, kháng cáo, bào chữa, bảo vệ tại Tòa án.

LUẬT SƯ TƯ VẤN, SOẠN THẢO ĐƠN KHỞI KIỆN, KHÁNG CÁO.  LUẬT SƯ BÀO CHỮA ÁN HÌNH SỰ CHO BỊ CAN, BỊ CÁO.  LUẬT SƯ TRANH TỤNG BẢO VỆ TRANH CHẤP DÂN SỰ, KINH TẾ, ĐẤT ĐAI, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH. Hotline:  0913 092 912 * 0982 69 29 12.


Chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (từ năm 2007). Hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều kinh nghiệm hoạt động pháp lý, tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp (huyện, tỉnh, cấp cao); chuyên dịch vụ cử Luật sư tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự cho bị can, bị cáo, người bị tạm giam, tạm giữ, người bị bắt từ giai đoạn điều tra, truy tố; xét xử cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Tư vấn các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án  tranh chấp về dân sự, thừa kế, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại; cử Luật sư tham gia tranh tụng biện hộ, bào chữa cho thân chủ trong các tranh chấp về đất đai, nhà ở, lao động, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính trong các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Cử Luật sư tham gia trung gian thương lượng, hòa giải thành cho hàng trăm vụ tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tham gia tranh tụng bào chữa giảm nhẹ án hình sự; bảo vệ thành công (thắng kiện) cho hàng trăm vụ án, tranh chấp tại Hà Nội và các Tỉnh thành trong cả nước về mọi vấn đề của đời sống dân sự, kinh doanh thương mại. Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, quy phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội…; áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để bảo vệ, bào chữa, biện hộ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân, tài sản…cho thân chủ. Tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp của HÃNG LUẬT ANH BẰNG là: ^^ Tạo lập. Nền tảng. Vững bền ^^ | Tạo lập một nền tảng pháp lý bền vững cho thân chủ, khách hàng.

Luật pháp - văn minh nhân loại.

DỊCH VỤ SOẠN ĐƠN KHỞI KIỆN, KHÁNG CÁO. DỊCH VỤ CỬ LUẬT SƯ TRANH TỤNG BÀO CHỮA ÁN HÌNH SỰ; TRANH TỤNG BẢO VỆ ÁN DÂN SỰ, KINH TẾ, ĐẤT ĐAI, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH. ĐT: 0913092912 – 0982 69 29 12

» Tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng…

» Dịch vụ soạn thảo, hoàn thiện đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tài chính ngân hàng …;

» Dịch vụ cử Luật sư tham gia trung gian thương lượng, hòa giải tranh chấp trong cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức;

» Dịch vụ cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài để Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp, vụ án về dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng…;

» Dịch vụ cử Luật sư Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người bị hại

» Dịch vụ cử Luật sư tham gia tranh tụng Bào chữa cho bị can, bị cáo từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các cấp

» Luật sư đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

» Tư vấn, soạn thảo Đơn khánh cáo, Đơn thư khiếu nại, Đơn thư kiến nghị, đề nghị, kêu oan…

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Dây nói: 0243.7.673.930   *  0243.7.675.594  *  0243. 7.647.459

Web: anhbanglaw.com  |  luatsucovandoanhnghiep.vn | hangluatanhbang.vn

Email: luatsuanhbang@gmail.com   |  luatsuminhbang@gmail.com 

Số máy Trưởng hãng luật: 0913 092 912 * 0982 69 29 12 Luật sư Bằng