Những ưu đãi, hỗ trợ, cải cách đột phá quy định tại Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa.

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – NIỀM TIN CHO CÁC DOANH NGHIỆP | TƯ VẤN PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP (STAR UP) * 0913 092 912 – 0982 69 29 12 tại HÃNG LUẬT ANH BẰNG


Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV họp ngày 12/6/2017 đã thông qua Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành là một trong những bước đi tiên quyết, một trong những nỗ lực hoàn thiện thể chế về mặt pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Luật bao gồm 4 chương, 35 Điều, trong đó nêu các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Hỗ trợ thuế, kế toán; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Khởi nghiệp

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một hành trang pháp lý cần thiết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập, với những chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

Thứ nhất: Luật khuyến khích các ngân hàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận tín dụng.

Tại Khoản 1, Điều 8 quy định: “Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.” Đây là một trong những hỗ trợ mang tính thực tiễn và đem lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Thứ hai: Đơn giản hoá các thủ tục về thuế và kế toán.

Tại Điều 10 Luật cũng đưa ra khung chung, nguyên tắc chung để đơn giản hoá các thủ tục về thuế và kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp: “ 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán”. Đây là một trong những hỗ trợ mang tính thiết thực, phần nào “gỡ” được một trong những khúc mắc mà các doanh nghiệp hay gặp khó khăn.

Thứ ba: Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành đã góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đây là một quy định phù hợp góp nhần khuyến khích tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa dành được vị thế tại thị trường nội địa cũng như thị trường nước ngoài. Cụ thể, “1.Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. 2. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.3. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.” (Điều 13 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). Quy định này hứa hẹn sẽ là một cánh cửa rộng mở giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định vị thế của mình cũng như có những bước tiến vững vàng trên con đường phát triển và xây dựng thương hiệu riêng.

Thứ tư: Một trong những hỗ trợ quan trọng mà Luật thông qua đó là Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Khoản 2 Điều 16 Luật quy định về nội dung hỗ trợ bao gồm:

a)  Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.”.

Có thể thấy rằng, những hỗ trợ này phần nào tối giản và hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, khuyến khích hơn nữa việc thành lập các doanh nghiệp.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Với những hỗ trợ trên, hy vọng rằng khi Luật có hiệu lực sẽ đi sâu được vào thực tiễn và đạt được kết quả như mong đợi. Tuy vậy, thiết nghĩ, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có những giải pháp đồng bộ để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động công bằng, có hiệu quả, làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là một đạo Luật quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Chính phủ kiến tạo khi hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, góp phần hướng tới mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 của Đảng và Nhà nước ta.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 043. 7.647.459 * 0982692912

Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn | hangluatanhbang.vn

Email: luatsuanhbang@gmail.com | hangluatanhbang@gmail.com

Hotline tư vấn: 0913 092 912 * 0982 69 29 12 – Luật sư Bằng