Hãng Luật Anh Bằng . Quy định về đầu tư đối với dự án không cần xin chủ trương đầu tư.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG CẦN XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ | HÃNG LUẬT ANH BẰNG: 0982692912 – 0913092912 – 0243.7.673.930


Luật đầu tư 2014 ra đời đã thay thế Luật đầu tư 2005, trong đó quy định cụ thể hơn về các trường hợp, trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư có nhà đầu tư nước ngoài và trong một số trường hợp khác bắt buộc phải có giấy phép đầu tư. Đặc biệt, trong một số trường hợp, dự án đầu tư phải tiến hành xin chủ trương đầu tư trước khi xin giấy phép đầu tư. Sau đây bài viết xin được phân tích về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không cần xin phép chủ trương đầu tư.

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không phải xin chủ trương đầu tư.

+Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014:
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:
* Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
* Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
* Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư, bao gồm:
+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
– Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động thì đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
– Về thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện sau:
+ Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
+ Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài .

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
+ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Bài viết mang tính chất tham khảo.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Since 2007.
VPGD: P.1503 Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
Emai: luatsuanhbang@gmail.com | Web: hangluatanhbang.vn
Dây nói: 0243. 7.675.594 | 0243.7.675.594 | Fax: 043.7.675.594.
Hotline: Luật sư. ThS Luật học: Minh Bằng  0913 092 912 * 0982 69 29 12
Hotline: Ls Hoàn 0987 655 707 – Tư vấn pháp luật Đầu tư, Doanh nghiệp.


Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng