Quy định về Hòa giải thương mại. Tư vấn khởi kiện tranh chấp kinh tế.

QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI. TƯ VẤN, ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TRONG CÁC TRANH CHẤP VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI | HÃNG LUẬT ANH BẰNG. ĐT: ~ 0913 092 912 ~ 0982 69 29 12.


Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Về bản chất, hòa giải là quá trình các bên đàm phán giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba là hòa giải viên. Hòa giải viên thương mại bao gồm hòa giải viên thương mại vụ việc và hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại được các bên lựa chọn hoặc được tổ chức hòa giải thương mại chỉ định theo đề nghị của các bên để hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, chủ thể này không có quyền xét xử hay ra phát quyết cuối cùng mà chỉ giúp các bên tiến hành thủ tục hòa giải đúng theo quy định của pháp luật.

Công lý- Hãng Luật Anh Bằng

Thỏa thuận hòa giải là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh bằng phương thức hòa giải. Theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ – CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại thì thỏa thuận hòa giải phải được xác lập bằng văn bản, có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản hòa giải trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải có các quyền và nghĩa vụ sau:

» Về quyền: lựa chọn trình tự, thủ tục hòa giải, hòa giải viên thương mại, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải; đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải; yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai; được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung hòa giải.

» Về nghĩa vụ: trình bày đúng sự thật, các tình tiết của tranh chấp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ tranh chấp theo đề nghị của hòa giải viên thương mại; thi hành kết quả hòa giải thành; trả thù lao và chi phí dịch vụ hòa giải thương mại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong quá trình tiến hành hòa giải thương mại, việc lựa chọn, chỉ định hòa giải viên thương mại do các bên thỏa thuận lựa chọn từ danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại hoặc từ danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc. Việc chỉ định hòa giải viên thương mại thông qua tổ chức hòa giải thương mại được thực hiện theo Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại.

Tiếp đó, các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại để tiến hành hòa giải hoặc tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải. Tranh chấp có thể do một hoặc nhiều hòa giải viên thương mại tiến hành theo thỏa thuận của các bên. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hòa giải, hòa giải viên thương mại đều có quyền đưa ra đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp.

Địa điểm, thời gian hòa giải được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo lựa chọn của hòa giải viên thương mại trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.
Khi đạt được kết quả hòa giải thành, các bên lập văn bản về kết quả hòa giải thành có chữ ký của các bên và hòa giải viên thương mại. Văn bản về kết quả hòa giải thành gồm các nội dung chính sau:

– Căn cứ tiến hành hòa giải.

– Thông tin cơ bản về các bên.

– Nội dung chủ yếu của vụ việc.

– Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện.

– Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên.

Trường hợp không đạt được kết quả hòa giải thành, các bên có quyền tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
Thủ tục hòa giải thương mại sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên đạt được kết quả hòa giải thành.

– Khi hòa giải viên thương mại xét thấy không cần thiết tiếp tục thực hiện hòa giải, sau khi tham khảo ý kiến của các bên.

– Theo đề nghị của một hoặc các bên tranh chấp.

* Bài viết có tính chất tham khảo.


LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN LỢI TẠI GIAI ĐOẠN TỰ THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI, TẠI TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI, TRỌNG TÀI, TÒA ÁN TRONG CÁC TRNH CHẤP VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI.| HÃNG LUẬT ANH BẰNG. ĐT:  0913 092 912 * 0982 69 29 12.

» Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại;

» Tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Trung tâm hòa giải thương mại, Trọng tài, Tòa án;

» Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn, Bị đơn, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp về kinh doanh Thương mại;

» Tư vấn pháp luật, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ kháng cáo Bản án kinh doanh thương mại chưa có hiệu lực pháp luật;

» Tư vấn pháp luật, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kháng nghị Bản án kinh doanh thương mại đã có hiệu lực pháp luật;

» Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết vụ án kinh doanh thương mại.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | hangluatanhbang@gmail.com
Hotline GĐ: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư, ThS Minh Bằng