Quy định về Thời hiệu Khởi kiện tại Bộ luật Dân sự 2015. Tư vấn khởi kiện quá hạn.

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 || TƯ VẤN KHỞI KIỆN QUÁ HẠN * HỒ SƠ KHỞI KIỆN VỤ ÁN * 0913092912 – 0982 69 29 12.


Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. So với Bộ luật dân sự 1995 và 2005, Bộ luật dân sự 2015 được sửa đổi, bổ sung nhiều Điều luật, trong đó có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động.

Khởi kiện vụ án là việc cá nhân, tổ chức nộp đơn yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc của người khác. Khởi kiện vụ án là cách thức để chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm.

1. Khái niệm về thời hiệu và thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.

Thời hiệu theo quy định tại Điều 149 Bộ luật dân sự 2015 là: “Thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định”. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ (Điều 184).

Thời-hiệu-khởi-kiện                   Thời-hiệu-kiện-đòi-tài-sản

Quy định này không cho phép Tòa án tự viện dẫn các quy định về thời hiệu trong quá trình giải quyết vụ án, mà: “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng về thời hiệu của một bên hoặc các bên…”. Đồng thời chỉ cho phép “một bên hoặc các bên” viện dẫn quy định về thời hiệu ở giai đoạn tố tụng sơ thẩm: “Với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc”. Quy định này đã chỉ rõ vấn đề thời hiệu cần được yêu cầu giải quyết tại cấp sơ thẩm; nếu tại cấp sơ thẩm mà vấn đề thời hiệu chưa được đặt ra thì tại cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm không được đặt ra nữa. Nói cách khác yêu cầu áp dụng thời hiệu của các bên đương sự chỉ được đưa ra giải quyết ở cấp sơ thẩm; sau khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết bằng bản án, quyết định nếu có yêu cầu áp dụng thời hiệu thì không được chấp nhận. Điều này loại trừ trường hợp đương sự không đề cập đến việc hết thời hiệu nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tự viện dẫn về thời hiệu để từ chối việc thụ lý, giải quyết hoặc để hủy bản án, quyết định giải quyết trước đó.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là: “Thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 154 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

2.Thời hiệu và cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 154 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp: Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác; Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai; Trường hợp khác do luật quy định.

Áp dụng thời hiệu khởi kiện: Đối với tranh chấp dân sự mà văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thời hiệu khởi kiện thì áp dụng thời hiệu khởi kiện được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật đó. Một số trường hợp như:

+ Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

+ Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

+ Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản.

+ Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức; do bị nhầm lẫn; do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình…là 02 năm.

Có thể nhận thấy, thời hiệu thực hiện quyền khởi kiện quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 là nhiều hơn so với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005. Các quy định về không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật Dân sự năm 2015 được mở rộng hơn, bổ sung thêm một số tranh chấp không áp dụng thời hiệu khởi kiện là các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản do người khác quản lý, tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là những điểm mới, những vấn đề cơ bản, cần biết khi về thời hiệu khởi kiện một vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Có thể thấy Bộ luật dân sự 2015 đã bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những hạn chế về chế định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự so với Bộ luật dân sự 2005.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động pháp luật trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở tại Tòa án, cơ quan hành chính Nhà nước. Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, quy phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội…; áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để bảo vệ, biện hộ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân, tài sản…cho thân chủ. Quý khách có nhu cầu về tham vấn pháp lý, mời luật sư bảo vệ tranh chấp đất đai, nhà ở xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

Dịch vụ Luật sư Tư vấn hồ sơ, thủ tục khiếu nại, khởi kiện tranh chấp đất đai, nhà ở. ĐT: 0913 092 912 – 0982 69 29 12

» Tranh chấp Đất đai, Nhà ở liên quan tới Thừa kế, tặng cho, phân chia;

»  Tranh chấp Đất đai, Nhà ở liên quan đến mốc giới, ranh giới, diện tích;

»  Tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc Đất đai, Nhà ở;

»  Tranh chấp liên quan đến thu hồi, bồi thường tái định cư, hỗ trợ…;

»  Tư vấn Thủ tục, Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

»  Soạn thảo, hoàn Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

» Luật sư Đại diện bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại các quan Nhà nước;

»  Luật sư tranh tụng Bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại Tòa án các cấp.

Trân trọng.

Luật-sư-và-công-lý02


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912
E : luatsuanhbang@gmail.com * luatsuminhbang@gmail.com
W: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn – hangluatanhbang.vn
Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng