Hãng Luật Anh Bằng. Quy định về xóa án tích

QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH | HÃNG LUẬT ANH BẰNG : 0243.7.673.930 – 0982 69 29 12.


1. Quy định của pháp luật về Xóa án tích.

Xóa-án-tích

Án tích được hiểu là việc người đã bị kết án và thi hành hình phạt mà chưa được xóa án. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. Sau khi hoàn thành việc thi hành bản án hình sự một thời gian nhất định thì người bị kết án được mặc nhiên xoá án tích (đương nhiên xóa án tích), được toà án cấp chứng nhận xoá án tích hoặc được xóa án tích trong một số trường hợp đặc biệt. Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Xóa án tích là một chế định quan trọng, thể hiện nguyên tắc nhân đạo, dân chủ xã hội chủ nghĩa và tôn trọng quyền con người quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Xóa án tích được quy định tại chương X của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

* Trường hợp đương nhiên được xóa án tích:

Tại Điều 70 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Đương nhiên được xóa án tích.

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Như vậy, sau khi đã chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và quãng thời gian theo quy định của pháp luật mà người bị kết án không phạm tội mới sau khi chấp hành xong hình phạt theo quy định của pháp luật thì người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, trừ trường hợp người bị kết án phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, các tội chống loài người và tội phạm chiến tranh.

* Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Tại Điều 71 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.”

Như vậy, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án, Tòa án ra quyết định xóa án tích đối với người bị kết án.

* Trường hợp xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Theo quy định tại điều Điều 72 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt:

“Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.”

Tùy thuộc vào hành vi, biểu hiện, công lao và sự cống hiến của người bị kết án trong thời gian thi hành án mà được cơ quan tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị Tòa án quyết định việc xóa án tích cho người bị kết án khi người bị kết án đã thi hành hình phạt xong và đã đảm bảo thực hiện ít nhất một phần ba thời hạn quy định sau khi thi hành.

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật hình sự 2015;

 Trên đây, Hãng Luật Anh Bằng cung cấp đến Quý Bạn đọc các quy định của Bộ luật hình sự sự về xóa án tích. Quý Bạn đọc có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì liên quan tới quy định về xóa án tích xin liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng: 0243.7.673.930 – 0913 092 912- 0982 69 29 12 hoặc gửi yêu cầu tới Email: luatsuanhbang@gmail.com. Tham khảo:  luatsucovandoanhnghiep.vn.

Trân trọng.

 


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4-5, ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459

E: luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com

W: anhbanglaw.com * luatsucovandoanhnghiep.vn

Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng


Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng