Vụ việc Dân sự chưa có luật điều chỉnh thì giải quyết như thế nào? Tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án Dân sự.

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ĐỂ ÁP DỤNG. HÃNG LUẬT ANH BẰNG – TƯ VẤN HỒ SƠ, THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN. ĐT: 0913 092 912 – 0982 69 29 12


Trong quá trình tố tụng, xét xử vụ việc dân sự, đôi khi sẽ xảy ra những trường hợp ngoài dự liệu của các nhà làm luật, dẫn tới hệ quả có những vụ việc sẽ không có quy định cụ thể của pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ, tình huống đó. Do đó, dự liệu trước được vấn đề này, luật nội dung lẫn luật hình thức của pháp luật dân sự đều có quy định về nguyên tắc giải quyết các vụ việc dân sự khi không có điều luật để áp dụng. Cụ thể, trong trường hợp chưa có điều luật áp dung để giải quyết vụ việc dân sự, sẽ áp dụng tập quán hoặc áp dụng tương tự pháp luật.

Ảnh tư vấn pháp luật tại P. Cổ nhuế

1. Việc áp dụng tập quán được thực hiện như sau:

Tập quán theo quy định tại Điều 5, Bộ luật dân sự 2015 là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự.
Cụ thể, theo quy định tại Điều 45, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng. Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

2. Việc áp dụng tương tự pháp luật được thực hiện như sau:

Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng. Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, xác định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó và xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự. Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng được thực hiện như sau:

Thứ nhất, Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật.

Thứ hai, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

Thứ ba, án lệ được Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Thứ tư, lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG, Chúng tôi một Hãng luật hàng đầu tại Hà nội với trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong các tranh chấp, vụ việc về Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính tại cơ quan tài phán. Chúng tôi, cam kết những giải pháp pháp lý tối ưu, trung thành tuyết đối với quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN HỒ SƠ KHỞI KIỆN, TRANH TỤNG ÁN HÌNH SỰ; ÁN DÂN SỰ, KINH TẾ, ĐẤT ĐAI, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH

» Tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng…

»  Soạn thảo, hoàn thiện đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại…

»  Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài để Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp, vụ án về dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng…;

»  Cử Luật sư Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người bị hại;

» Cử Luật sư tham gia tranh tụng Bào chữa cho bị can, bị cáo từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử;

»  Đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

»  Tư vấn, soạn thảo Đơn khánh cáo, Đơn thư kiến nghị, đề nghị, kêu oan…


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | hangluatanhbang@gmail.com
Hotline trưởng hãng luật: 0913 092 912 – Luật sư, ThS Minh Bằng