Thuế, phí và lệ phí chuyển nhượng tặng cho nhà đất

I. Đối với hoạt động chuyển nhượng

1. Thuế thu nhập cá nhân

+ Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản.

+ Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng (x) thuế suất 2%

+ Trường hợp cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng.

2. Lệ phí trước bạ

+ Mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5%.

+ Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp =  Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x (nhân) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (0.5 %).

3. Lệ phía địa chính

+ Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.

+ Mức thu tối đa không quá 50.000/lần cấp đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25 ngàn đồng/giấy cấp mới

+ Tối đa không quá 20 ngàn đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

4. Lệ phí khác

+ Chứng nhận đăng ký biến động đất đai: Không quá 28 ngàn đồng/lần.

+ Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15 ngàn đồng/lần. Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

5. Phí công chứng hợp đồng

Số TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu(đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Trên 10 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

 II. Đối với hoạt động tặng cho nhà đất

1. Thuế thu nhập cá nhân.

+ Thuế suất đối với thu nhập từ quà tặng là 10% giá trị tài sản.

2. Lệ phí trước bạ

+ 0.5% giá trị tài sản.

+ Đối với nhà, đất nhận là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

3. Phí công chứng

+ Áp dụng như đối với hoạt động chuyển nhượng.

4. Lệ phí địa chính, chứng nhận đăng ký biến động đất đai, trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ, số liệu hồ sơ địa chính

+ Áp dụng như đối với hoạt động chuyển nhượng.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

+ Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là BDS giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | Anh Bang Law

Địa chỉ: P1503, tòa HH1, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

Dây nói:  043.7.675.594 | 0913 092 912

Hotline:  0913 092 912 | Fax: 37.675.594

Email : luatsuanhbang@gmail.com

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Thủ tục mở nhà hàng quán ăn
Quy định không hạn chế số người đại diện theo PL của doanh nghiệp
Vài điểm mới trong quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Thủ tục thành lập phòng khám đa khoa tư nhân
Trình tự thu hồi, bồi thường đất

Các dự án khác