Hãng Luật Anh Bằng . Quy định về điều kiện được Bảo hộ đối với Nhãn hiệu.

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, BẢN QUYỀN. HOTLINE: 0913 092 912 – 0982 69 29 12


Nhãn hiệu – Thương hiệu (Logo) là uy tín, danh tiếng, tài sản của doanh nghiệp, doanh nhân. Một Nhãn hiệu (Logo) đều là sản phẩm tinh thần kết tinh giá trị cốt lõi, triết lý, thông điệp, tôn chỉ, phương châm, tầm nhìn…của chủ sở hữu. Chúng đều được đối tượng Sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ. Để được pháp luật thừa nhận và bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp, các chủ sở hữu Nhãn hiệu (Logo) bắt buộc phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký. Tuy vậy, không phải bất cứ Nhãn hiệu (Logo) nào khi nộp đơn vào Cục đều đáp ứng yêu cầu, điều kiện pháp lý để được cấp văn bằng bảo hộ. Do vậy, trong phạm vi bài viết này HÃNG LUẬT ANH BẰNG xin được gửi tới Quý bạn đọc các quy định về điều kiện để một Nhãn hiệu (Logo) đáp ứng được các yêu cầu pháp lý xét bảo hộ độc quyền. Các điều kiện chung để nhãn hiệu được bảo hộ được quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.Cụ thể như sau:

Luật pháp - văn minh nhân loại.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.”

Như vậy có hai điều kiện chung đó là:

Thứ nhất, là dấu hiệu nhìn thấy được dưới các dạng sau: chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố trên, có thể được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thứ hai, có khả năng phân biệt: Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

»  Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định dưới đây:

»  Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

– Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

– Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

– Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

– Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

– Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

– Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý về đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp, Bản quyền, đại diện sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đã tham vấn pháp lý thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Hà nội và các tỉnh thành về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, thương hiệu, nhãn hiệu. HÃNG LUẬT ANH BẰNG luôn cẩn trọng, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các tham vấn, phương án, giải pháp tối ưu cho khách hàng. Triết lý hoạt động của chúng tôi là: ^^ Tạo lập, nền tảng, vững bền ^^. Tạo lập một nền tảng pháp lý bền vững cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.


CÁC DỊCH VỤ VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, BẢN QUYỀN. HOTLINE: 0982692912 – 0913 092 912

i. Tư vấn, xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển Thương hiệu.

ii. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ.

iii. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Nhãn mác hàng hoá.

iv. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Logo cho hàng hóa, dịch vụ.

v. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ SLOGANS (Khẩu hiệu, phương châm, tôn chỉ, triết lý…kinh doanh).

vi. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Quyền tác giả – Bản quyền – Tác quyền.

vii. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.

viii. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Sáng chế.

ix. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Giải pháp hữu ích.

x. Tư vấn, đăng ký văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (xuất xứ hàng hoá, dịch vụ).

xi. Tư vấn Hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ (Li – xăng).

xii. Tư vấn nhượng quyền Thương mại (Franchise).

xiii. Đại diện Sở hữu trí tuệ.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn | hangluatanhbang.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | hangluatanhbang@gmail.com
Hotline tư vấn Sở hữu trí tuệ: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Ls Bằng


Hãng Luật Anh Bằng | Dịch vụ tư vấn đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.
Hãng Luật Anh Bằng | Nguyên tắc phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.
Những tranh chấp Dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tư vấn Hồ sơ khởi kiện.
Quy định về Hòa giải thương mại. Tư vấn khởi kiện tranh chấp kinh tế.
Khởi kiện tranh chấp tại Tòa án nào ? Tư vấn Hồ sơ, thủ tục khởi kiện tại Tòa án.

Các dự án khác