Luật sư tín nhiệm, danh tiếng chuyên về Khiếu kiện, Tranh tụng tại Hà Nội.

LUẬT SƯ TÍN NHIỆM, CHUYÊN VỀ KHIẾU KIỆN, TRANH TỤNG TẠI HÀ NỘI | HÃNG LUẬT ANH BẰNG.  Hotline: 0913 092 912 – 0982 69 29 12


Chúng tôi, HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (Từ năm 2007) là một trong những Hãng luật, Công ty luật tín nhiệm, danh tiếng, tin cậy hàng đầu tại Hà nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn pháp luật; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Quý Thân chủ trong phạm vi cả nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội như: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Lao động, Kinh doanh thương mại, Hình sự… Chúng tôi vinh dự đạt được nhiều danh vị, giải thưởng thương hiệu danh tiếng, tin cậy do các cơ quan, tổ chức uy tín chứng nhận, đặc biệt là bằng khen của Liên đoàn Luật sư Toàn quốc, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội…Đặc biệt năm 2013, chúng tôi đạt danh vị Thương hiệu uy tín, tin cậy về Dịch vụ pháp lý được đánh giá quan khảo sát và bình chọn. Chúng tôi với đội ngũ Luật sư chuyên sâu tư vấn, thực hiện các công việc về soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, đơn thư khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về đất đai, nhà ở, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; Đại diện trung gian hòa giải các tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án bảo vệ, đại diện biện hộ trong các vụ việc khiếu nại, vụ án kiện tụng tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, bào chữa trong các án về hình sự. Hãng Luật Anh Bằng đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc: 0243.7.675.594  (HC) * 0913 092 912 – 0982 69 29 12 (24/7).

Luật sư Riêng cho Doanh nghiệp. Hãng Luật Anh Bằng 4

A. DỊCH VỤ LUẬT SƯ ĐƠN THƯ KHIẾU, KIỆN, CÔNG VĂN, GIẤY TỜ, ĐẠI DIỆN TRANH TỤNG BẢO VỆ, BIỆN HỘ. Hotline: 0913 092 912 – 0982 69 29 12

(-) Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tranh chấp Dân sự, Đất đai nhà ở, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính tại Tòa án, Trọng tài;

(*) Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn phản tố, Đơn yêu cầu độc lập cho Bị đơn, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về Dân sự, Đất đai nhà ở, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính;

(-) Luật sư tư vấn, soạn thảo Chúc thư – Di chúc, Văn bản giao thừa kế, hương hỏa, Văn bản khai nhận, phân chia tài sản, di sản; Biên bản họp gia đình, dòng tộc… về khai nhận, phân chia di sản thừa kế…;

(*) Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn Kháng cáo Bản án sơ thẩm; Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm đối với Bản án đã có hiệu lực pháp luật;

(-) Luật sư tư vấn, soạn thảo Đơn trình bày, Đơn đề nghị, Đơn yêu cầu, Bản tự khai, Đơn tường trình…cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về Dân sự, Đất đai nhà ở, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính;

(*) Luật sư tư vấn, soạn thảo Đơn Khiếu nại liên quan đến các Quyết định hành chính, hành vi của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân có liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, tổ chức …về đất đai, nhà ở, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

(-) Luật sư tư vấn, soạn thảo Đơn trình bày, Đơn phản ánh, Đơn đề nghị, Đơn yêu cầu, Đơn trình báo, Đơn tố cáo…

(*) Luật sư tư vấn, soạn thảo Đơn thư phúc đáp, phản biện, lập luận, đối đáp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, tổ chức trước các Quyết định, Hành vi, Công văn, Thông báo… của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân có liên quan khi trả lời, giải quyết đơn thư của công dân, doanh nghiệp, tổ chức;

(-) Luật sư tư vấn, soạn thảo Đơn trình báo, Đơn Tường trình, Đơn Khiếu nại, Đơn đề nghị, Đơn yêu cầu, Đơn kêu oai, Đơn Kháng cáo…cho Bị can, Bị cáo, các đương sự trong vụ án Hình sự;

(*) Luật sư tư vấn, sọan thảo Công văn, Thông báo, Tờ trình, Quyết định, Biên bản, Điều lệ, Quy chế, Hồ sơ kiểm soát nội bộ; các loại văn bản làm việc, giao dịch cho doanh nghiệp, tổ chức;

(-) Luật sư tư vấn, sọan thảo các loại Hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua bán, gia công, xây lắp, dịch vụ…); Hợp đồng chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở; Hợp đồng tặng cho đất đai, Nhà ở; Hợp đồng lao động; hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần, nhượng quyền thương mại; Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết…;

(*) Luật sư Đại diện bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp tại các quan Nhà nước;

(-) Luật sư đại diện tranh tụng Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghãi vụ liên quan trong các tranh chấp Dân sự, Kinh tế, Hôn nhân gia đình, Lao động, Hành chính tại Tòa án các cấp;

(*) Luật sư đại diện tranh tụng Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị bắt, bị can, bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, xét sử cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.

 

B. DỊCH VỤ LUẬT SƯ THEO CÁC LĨNH VỰC:

I. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.

*  Tranh chấp Đất đai, Nhà ở liên quan tới Thừa kế, tặng cho, phân chia;

*  Tranh chấp Đất đai, Nhà ở liên quan đến mốc giới, ranh giới, diện tích;

*  Tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc Đất đai, Nhà ở;

*  Tranh chấp liên quan đến thu hồi, bồi thường tái định cư, hỗ trợ…

*  Tư vấn Thủ tục, Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

*  Soạn thảo, hoàn Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

*  Luật sư Đại diện bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại các quan Nhà nước;

*  Luật sư tranh tụng Bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại Tòa án các cấp.

II. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

–  Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;

–  Tư vấn các quy định của pháp luật về thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn;

–  Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án đơn phương ly hôn, hồ sơ yêu cầu việc thuận tình ly hôn;

–  Tư vấn các quy định của pháp luật về chia tài sản chung khi ly hôn;

–  Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền nuôi con, giành quyền nuôi con, cấp dưỡng;

–  Cử Luật sư tham gia tranh tụng bảo về quyền trẻ em, quyền nuôi con, quyền tài sản tại Tòa án;

–  Tư vấn các quy định về thi hành án.

III. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP DÂN SỰ, KINH TẾ, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH.

*  Tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

*  Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, trung gian hòa giải trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

*  Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tại Tòa án các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

*  Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đề nghị, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

*  Cử Luật sư đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân có liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

* Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài để bảo vêh quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính.

IV. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG ÁN HÌNH SỰ BÀO CHỮA CHO BỊ CAN, BỊ CÁO; BẢO VỆ CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

+ Cử Luật sư Bào chữa cho bị can từ khi có Quyết định khởi tố Bị can, quá trình điều tra vụ án của cơ quan Cảnh sát điều tra;

+ Cử Luật sư Bào chữa cho bị can khi có Kết luận điều tra, hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố;

+ Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị cáo tại phiên Tòa xét xử cấp Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm;

+ Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Bị can, Bị cáo, người nhà của Bị can, Bị cáo;

+ Tư vấn, soạn thảo Đơn kháng cáo án sơ thẩm, Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm án phúc thẩm, án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; soạn thảo đơn khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng; đơn thư kiến nghị, yêu cầu…

Trân trọng.

 

====================
HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com
Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng
Tổng đài Tư vấn pháp luật trực tuyến toàn quốc: 1900 6512
======================

Sức mạnh công lý -Hãng Luật Anh Bằng

Hồ sơ, trình tự, thủ tục Nhượng quyền thương mại – Franchise.
Hãng Luật Anh Bằng – Luật sư thẩm định, soạn thảo Hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động.
Lạm dụng, bắt trẻ em đi ăn xin bị xử phạt như thế nào ?
Luật sư tín nhiệm, kinh nghiệm giải quyết tranh chấp về Thừa kế, Đất đai.
Xử lý quyền sử dụng đất trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp, dự án.

Các dự án khác