Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Đối với mỗi quốc gia thì đất đai là một trong những tài sản quý giá. Ở Việt Nam, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Theo đó, đất đai không phải là tài sản tư hữu như một số quốc gia khác....

Xem chi tiết